Politika zaštite okoliša

Obzirom na namjenu i kontekst organizacije kao i stanje okoliša u kojem tvrtka posluje, uprava tvrtke Biofarm d.o.o. zadužena je za neprekidno poboljšanje sustava upravljanja okolišem (EMS), u skladu s obvezama usklađivanja, slijedeći principe i zahtjeve norme ISO 14001:2015.

Tvrtka Biofarm d.o.o. se obvezuje da će štiti okoliš, ispunjavati svoje obveze usklađenosti te trajno poboljšavati sustav upravljanja okolišem radi poboljšanja uspješnosti upravljanja okolišem.

 

Svi djelatnici u tvrtki Biofarm d.o.o. djeluju u zaštiti okoliša sprečavanjem i uklanjanjem onečišćenja okoliša kroz:

  • Kontinuirane edukacije u cilju sprječavanja onečišćenja okoliša, očuvanja prirodnih resursa i poboljšanja EMS-a
  • Kontinuirano podizanje svijesti o važnosti sustava upravljanja okolišem
  • Istraživanje novih materijala s manjim stopama zagađenja i poboljšanje gospodarenja opasnim otpadom
  • Smanjenje potrošnje energije, zamjena neobnovljivih izvora energije s obnovljivim izvorima energije
  • Aktivnosti koje proizlaze iz konteksta organizacije
  • Primjenu postupaka zaštite okoliša u cilju smanjenja zagađenja okoliša, te sprječavanje pogoršanja i šteta u okolišu
  • Smanjenje negativnog utjecaja na vodu, tlo, zrak i biološku raznolikost.

 

Direktor tvrtke Biofarm d.o.o. je odgovoran za upoznavanje svih osoba koje rade pod njenim nadzorom s politikom upravljanja okolišem i stavljanje iste na raspolaganje javnosti.

 

U Zagrebu, 19.06.2020.