Uvjeti korištenja

Pravne obavijesti

Sadržaji objavljeni na internet stranicama Biofarm d.o.o., vlasništvo su Biofarm d.o.o., i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštivati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima, što znači da se ne smiju prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način raspačavati.
Biofarm d.o.o., nije odgovoran za privremenu nedostupnost ili nepotpunu funkcionalnost internet stranica, eventualnu netočnost podataka niti za eventualnu štetu nastalu zbog upotrebe netočnih ili nepotpunih informacija. Biofarm d.o.o., niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi ovih internet stranica, nije odgovorna ni za kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa informacijama, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim internet stranicama ili bilo kakve pogreške ili nedostatka u njihovom sadržaju. Također, Biofarm d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja.

Uvijeti korištenja web shopa:

1. Korištenje:

Pristup ovoj stranici i podatcima na njoj podliježe niže navedenim uvjetima i odredbama.
Internetske stranice Biofarm d.o.o. mogu se koristiti za privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje. Korištenjem Internet trgovine Biofarm d.o.o. obvezujete se poštivati sljedeće Uvjete i pravila te se smatra kako ste pristali na iste.
Neke od fotografija na Internet trgovini Biofarm d.o.o. samo su ilustrativne prirode.

2. Radno vrijeme:

Internet trgovina radi od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 h.
Internet trgovina ne radi subotom, nedjeljom i praznicim, narudžbe zaprimljene preko vikenda će biti obrađene prvi sljedeći radni dan.

3. Uvjeti kupnje:

Postupak i uvjeti kupnje i prodaje na mrežnim stranicama Internet trgovine Biofarm d.o.o. definirani su sljedećim parametrima: narudžbom, otpremom, plaćanjem, dostavom te povratom, odnosno reklamacijom robe.

Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto Biofarm d.o.o. na Internet trgovini omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u internetskoj ponudi.

Kupcem se smatra svaka osoba koja popuni tražene podatke, registrira se i elektroničkim putem naruči (kupi) barem jedan proizvod.
Najniži iznos računa kupnje (bez troška dostave) na Internet trgovini je 200 kuna.

Kupnja na stranicama Internet trgovine Biofarm d.o.o. nije namijenjena inozemnim kupcima, stoga cijene proizvoda neće biti izražene u stranoj valuti. Sve su cijene izražene u hrvatskoj nacionalnoj valuti – hrvatska kuna (kn) – i uvećane za PDV.

4. Naručivanje robe:

Naručivanje robe može se vršiti 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.

Roba se naručuje elektroničkim odabirom određenoga proizvoda te spremanjem istog u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere i konačno potvrdi narudžbu.

Biofarm d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.

Ukoliko Biofarm d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prema mogućnostima će kontaktirati kupca robe telefonom ili e-poštom po pitanju zamjenskoga proizvoda ili otkazivanja naručenoga proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

5. Otprema robe:

Naručena roba bit će složena tako da se uobičajenim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti.

6. Dostava robe:

Besplatna dostava proizvoda je ograničena na Republiku Hrvatsku. Dostava za lokacije izvan Republike Hrvatske se obračunava po sljedećom cjeniku:

<2kg <3kg <5kg <10kg <15kg
Slovenija, Mađarska, Slovačka, Austrija, Rumunjska, Češka 6,00 EUR 6,40 EUR 6,90 EUR 7,40 EUR 7,70 EUR
Srbija, Poljska, Njemačka, Lichtenstein, Bugarska, Švicarska, Belgija, Nizozemska, Luksemburg 6,40 EUR 6,90 EUR 7,60 EUR 7,90 EUR 8,80 EUR
Italija, San Marino, Vatikan, Monako, Danska, Francuska, Velika Britanija, Irska 9,20 EUR 10,00 EUR 11,50 EUR 12,70 EUR 13,50 EUR
Litva, Latvija, Švedska, Estonija, Turska, Norveška, Španjolska, Portugal, Cipar Grčka, Malta, Finska, Andora, Gibraltar 13,50 EUR 16,70 EUR 19,40 EUR 21,65 EUR 26,55 EUR

 

7. Termini dostave:

Za narudžbe zaprimljene radnim danom, od ponedjeljka do petka, do 14 sati Biofarm će pošiljke poslati Tiskom isti dan na adrese kupaca u Hrvatskoj. Za narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i ostalim neradnim danima Biofarm će pošiljke poslati Tiskom prvi slijedeći radni dan na adrese kupaca.

Tisak određuje termin dostave prema uvjetima koji vrijede za njihovu dostavnu službu Tisak, Biofarm d.o.o. nema utjecaj na termin dostave na adresu kupca i ne može dogovoriti točan sat dostave posebno za pojedinog kupca.

Biofarm nije i ne može biti odgovoran za rad djelatnika Tisak službe.

Okvirni termin dostave putem Tiska: 1 – 3 radnih dana

8. Troškovi dostave:

Za narudžbe veće od 200 kuna dostava je besplatna, a za narudžbe manje od 200 kuna trošak dostave iznosi 25 kuna neovisno o adresi primatelja pošiljke u RH. Ukoliko ne podignete pošiljku u roku od 5 radnih dana od poštanske obavijesti o prispijeću pošiljke, pošiljka nam se vraća i nastaju dodatni troškovi povrata pošiljke. Pošiljku šaljemo ponovo samo ukoliko podmirite sve nastale troškove u toj situaciji: slanje, povrat i ponovno slanje pošiljke i unaprijed uplatite iznos na naš žiro račun.

9. Sklapanje i raskid Ugovora o prodaji, Reklamacije, Prigovori:

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Biofarm d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Biofarm d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Biofarm web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje u trenutku zaključenja narudžbe i izrade računa.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Biofarm d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Biofarm d.o.o. Ventilatorska 14, 10250 Zagreb, Lučko) ili elektroničkom poštom na info@biofarm.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, za jednostrani raskid Ugovora (obrazac preuzmite ovdje) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Biofarm d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Biofarm d.o.o., odnosno Biofarm web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Biofarm d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Biofarm d.o.o. Ventilatorska 14, 10250 Zagreb, Lučko, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Biofarm d.o.o., odnosno Biofarm web trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju biti će te obaviješteni.

U pogledu odgovornosti za materijalne nedostatke postupa se u skladu Zakona o obveznim odnosima.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u na adresu:

Biofarm d.o.o.
Ventilatorska 14
HR-10250 ZAGREB, LUČKO

ili na e-mail adresu: info@biofarm.hr

Pri tome ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Molimo da u svom prigovoru navedete:

Ime i prezime ili naziv tvrtke
Adresa za dostavu odgovora

10. ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02. 2016., u cijeloj EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem linka: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Ako tijekom online kupovine unutar EU naiđete na problem (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Prednost navedene platforme je u tome što je mogu koristiti potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na jednom od 23 službena jezika EU.

11. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka te njihovom korištenju:

Biofarm d.o.o. se obvezuje da će štititi privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i obavješćujemo kupce o načinu njihova korištenja. Svi se podatci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Biofarm d.o.o., a posebno djelatnici Internet trgovine te poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Biofarm d.o.o. će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim kupcima. Biofarm d.o.o. će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe, kao i za zakonski dopuštene potrebe.

12. Registracija:

Da biste se registrirali na Biofarm d.o.o. Internet trgovinu, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost podataka unesenih prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o učinjenim promjenama. Registracijom postajete kupac Biofarm d.o.o. Internet trgovine te ste suglasni s ovim Uvjetima i pravilima. Unesene podatke Biofarm d.o.o. će upotrebljavati isključivo radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće se koristiti u druge svrhe ili biti dostupni drugim osobama na uvid.

13. Sigurnost:

Prilikom registracije u Biofarm d.o.o. Internet trgovinu bit ćete dužni stvoriti lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. U potpunosti ste odgovorni (materijalno i pravno) za sva djela i narudžbe koje su učinjene pod vašom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna vašu lozinku, dužni ste nas obavijestiti o tome pozivajući naš Kontakt centar na besplatnome telefonskom broju 0800 288 288, tj. na 01/ 6596-333 svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati ili pošaljite e-poštu na info@biofarm.hr. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u mogućnost postojanja sigurnosnih propusta, nedopuštenoga korištenja usluga ili kršenja uvjeta i pravila, Biofarm d.o.o. zadržava pravo od vas tražiti da promijenite lozinku ili trenutačno ukinuti korisnički račun bez prethodne najave.

14. Sigurnost kupovine i naplate:

Biofarm d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza;
Biofarm d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Biofarm d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Za sigurnu autorizaciju plaćanja na našim stranicama koristimo usluge našeg partnera T-Com-a i njihovog Pay Way sustava koji osigurava zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim karticama. Sva On-line plaćanja koja se izvrše putem naših stranica izvršavaju se kroz vezu zaštićenu sa 128-bitnom SSL enkripcijom podataka i MD5 algoritmom.

15. Vanjske usluge:

Usluge koje Vam pruža – Biofarm d.o.o. Internet trgovina ne uključuju troškove koje stvarate rabeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Biofarm d.o.o. nije odgovoran za telefonske troškove ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Molimo vas primite na znanje da sve internetske stranice upotrebljavate isključivo na vaš rizik. Biofarm d.o.o. ne daje nikakva jamstva i nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za izravne i neizravne štete koje možete pretrpjeti korištenjem usluga ili u svezi s korištenjem mrežnih stranica, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računalna mreža koju Biofarm d.o.o. ne kontrolira ni u kojem obliku već je na nju samo vezan te zbog toga ne može jamčiti dostupnost servisa (servera) koje izravno ne kontrolira.

16. Intelektualno vlasništvo:

Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama Biofarm d.o.o. kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver) i ostali nenavedeni sadržaji objavljeni na ovim stranicama, vlasništvo su ili Biofarm d.o.o. ili trgovca ili dobavljača programskih paketa (softvera) te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva te njihova neovlaštena uporaba nije dopuštena. Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internetskih stranica Biofarm d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna, logotipa te robne marke Biofarm d.o.o. bez izričitoga pisanog odobrenja Biofarm d.o.o.

17. Dostupnost:

Iako vam Biofarm d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Biofarm d.o.o. ne može jamčiti da će usluge na internetskim stranicama Biofarm d.o.o. odgovarati vašim potrebama. Biofarm d.o.o. također ne može jamčiti da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-poštu: info@biofarm.hr kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup na Biofarm d.o.o. Internet trgovinu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

18. Ostale Internet stranice:

Biofarm d.o.o. Internet trgovina uključuje poveznice na druge internetske stranice, a materijali su na tim stranicama izvan kontrole Biofarm d.o.o. i stoga nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

19. Cijena:

Prema cijenama po kojima ste naručili artikle bit će vam izrađen račun. Ako niste zadovoljni naručenim artiklom, možete ga sukladno ovim Uvjetima i pravilima vratiti. Ako je cijena obračunata za neki artikl veća od cijene prikazane prilikom narudžbe, artikl možete vratiti i dobit ćete povrat sredstava. Biofarm u Internet trgovini jamči cijene 3 DANA od trenutka narudžbe.

20. Potvrda narudžbe:

Obavijest o potvrdi narudžbe primit ćete e-poštom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje o kupljenim proizvodima, količinama, cijenama i uvjetima dostave. Također ćemo vas obavijestiti o bilo kakvim promjenama stanja vaše narudžbe (promjena vrste artikla ili pakiranja koji nije u ponudi i sl.).

21. Način plaćanja:

Naručene proizvode ili usluge kupac može platiti kreditnom karticom, virmanski, uplatnicom te uplatom na žiro račun Biofarm d.o.o. Za naplatu putem Interneta možete se koristiti slijedećim kreditnim karticama: MasterCard®, Visa i Diners Club Card.

 

22. Izmjene:

Molimo vas primite na znanje da Biofarm d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na svim svojim internetskim stranicama. Biofarm d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta i pravila te se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem adresa e-pošte koje su upisali prilikom registracije. Sve promjene primijenit će se na korištenje svih mrežnih stranica Biofarm d.o.o. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo vas obratite se našem Kontakt centru na besplatnome telefonskom broju 0800 288 288, tj na 01/ 6596-333 svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati ili pošaljite e-poštu na info@biofarm.hr sa svojim primjedbama i za to se vrijeme nemojte koristiti uslugama Internet trgovine.

23. Pomoć:

Provodimo istraživanja kako bismo dodatno unaprijedili naše proizvode i usluge. Iznimno bismo cijenili vaš doprinos navedenim istraživanjima pitanjima, komentarima, prigovorima i pohvalama. Molimo vas kontaktirajte Biofarm d.o.o. Kontakt centar na besplatnome telefonskom broju 0800 288 288, tj. na 01/6596-333 svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati, pošaljite e-poštu na info@biofarm.hr ili nam pišite na adresu Biofarm d.o.o., Ventilatorska 14, 10250 Zagreb. Molimo vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom te Biofarm d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, upotrijebi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo upotrebljavati ideje, nacrte, stručna znanja ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu, uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

24. Isključenje odgovornosti:

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove internetske stranice. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internetskih stranica ili u vezi s njima. Biofarm d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup internetskim stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu. Sve informacije dostupne na internetskim stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internetskih stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne. Informacije koje Biofarm d.o.o. objavljuje na ovim internetskim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim Biofarm d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojih podataka pohranjenih na ovim internetskim stranicama. Biofarm d.o.o. ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internetskim stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, Biofarm d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internetskim stranicama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će moći dati savjet posebno prilagođen vašoj konkretnoj situaciji.